Kontaktní informace

TESA shop CZ

prevádzka a sklad: Pivovarská 6
010 01 Žilina, Slovensko
pondelok - piatok 08:00 -16:00

info@tesa-systems.cz
+421 41 5640 682
+421 903 553 805
https://www.tesa-systems.cz
IČO:37430289, DIČ:SK1020528993
Živnostenský register: 511-23767
IBAN: SK77 8330 0000 0028 0146 1236
Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky 

| Tesa - zebezpečovacia a televizní technika / Eshop pohání Sun-shop